Miten niin riittävän hyvä elämä?

Heidi Saukko, palvelujohtaja

Yksi Kaarian arvoista on riittävän hyvä elämä. Tämä arvo on herättänyt keskustelua ja myös ihmettelyä sen osalta, mitä tarkoittaa riittävä tai miksi sen pitää olla määritteenä tässä yhteydessä.

Kun kävimme johtoryhmän kanssa Kaarian arvokeskustelua, pohdimme ulkoa tulevia ihmistä koskevia vaatimuksia, standardoitua yhteiskuntaa sekä ajatuksia hyvästä elämänkaaresta. Kun puhutaan riittävän hyvästä vanhemmuudesta, ajatus mielletään positiivisena: vanhempi voi siinä levähtää turhista paineista ja tehdä omana itsenään parhaansa ja olla riittävän hyvä vanhempi. Miksi siis puhe riittävän hyvästä elämästä herättäisi meissä ristiriitaisia tunteita?

Kyllä, Kaariassa on tavoitteena mahdollistaa hyvä elämä ihan jokaiselle, niin asiakkaalle kuin työntekijällekin. Kuitenkin hyvä elämä tarkoittaa subjektiivisena kokemuksena itse kullekin hiukan eri asioita. Tulemme jokainen erilaisista lähtökohdista, eivätkä elämän tarjoamat mahdollisuudet aina jakaudu reilusti siten kuin sen käsitämme. Jokaisella on oma ajatuksensa siitä, miten oman hyvän elämänsä määrittelee ja mitä siltä odottaa.
Emme voi ulkoapäin sanella toisen elämää omien tavoitteidemme mukaisesti ja määritellä sitä hyväksi tai huonoksi sen mukaan, miten meidän asettamamme standardit toteutuvat. Meidän näkökulmastamme epätyydyttävältä näyttävä elämäntilanne voi sitä elävälle ihmiselle olla varsin riittävä ja hyvä ajoittain epäsuotuisista lähtökohdista huolimatta.

Jokaisella ei ole mahdollisuuksia saavuttaa edes itse asettamiaan tavoitteita, mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä, etteikö elämä voisi silti olla riittävän hyvää ja onnellistakin. Erityisesti tällaisessa tilanteessa meidän roolimme lastensuojelun ammattilaisina tulee tärkeäksi ohjaajina, tukijoina, rinnalla kulkijoina ja uusien näköalojen avaajina. Kaikkina arjen hetkinä rinnalla muistutamme siitä, että jokaisella on oikeus kokea itsensä ja elämänsä riittävänä.

Kun käytämme määritettä riittävä, emme halua aliarvioida yksiköissämme asuvien lasten ja nuorten sijoitukselle asetettuja tavoitteita tai latistaa heidän itse asettamiaan tavoitteita ja unelmia elämälleen. Päinvastoin päämääränämme on auttaa heitä saavuttamaan ne. Haluamme olla kuitenkin kannustamassa ja rohkaisemassa siihen, että joskus riittävän hyvä on tarpeeksi ja pienemmilläkin resursseilla voi olla elämäänsä tyytyväinen ja kokea onnellisuutta.

Kirjoittaessani tätä tekstiä pyysin ystäviäni pohtimaan, mitä riittävän hyvä elämä heidän mielestään tarkoittaa. Eräs ystäväni mietti sen tarkoittavan yksinkertaisuudessaan sitä, että plussat jäävät voitolle miinuksista, elämässä on sosiaalisia suhteita eikä olisi liikaa kipua tai huolia kannettavana – ainakaan jatkuvasti.

Haluamme Kaarian työntekijöinä kannustaa meillä asuvia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään näkemään hyvää siellä missä sitä on, kokemaan iloa aina kun se on mahdollista ja tavoittelemaan omia unelmia. Haluamme antaa heille jokaista kantavan ajatuksen: elämä voi olla täysin riittävää ja hyvää silloinkin, kun toiset eivät sitä sellaiseksi arvota.